របៀបវេចខ្ចប់កាហ្វេ និង ផលិតផល តាមបែបសហគមន៌ ប្រើប្រាស់ធ​នធានតិចបំផុត ងាយៗ និង សូមអញ្ជើញភ្លក់កាហ្វេ រសជាតិដើម ដាក់ដាំ ផលិតផលជនជាតិដើម ខេត្តមណ្ឌលគីរី និង នៅ ហាង Join Dak Dam Cafe, Original flavors, Mondul Kiri Indigenous Product, here is practical experiences of paper packaging where the community can start with low cost

Categories: Agribusiness

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *